• vihannekset_iso.jpg

Kohtuusliike | 10 kohtuullista vaatimusta | 10 kohtuullista ilmastovaatimusta | Kohtuus Vaarassa

Siirretään YlikulutuspäiväIlmaston ystävän vinkit | IlmastolakkoKirjallisuus

Meidän Metsämme | Ilmastoviisas Salo | På svenska

 

AJANKOHTAISTA                            (Menneet tapahtumat: Arkisto)

 

Avoin TaKoPaja-ilta ke 10.11. klo 18:30-20:30 kulttuuritalo Villissä

Tervetuloa mukaan katsomaan kuvia ja kuulemaan mistä keskusteltiin syksyn valtakunnallisessa Kohtuus vaarassa -tapahtumassa Joensuussa ja Kolilla! Yhteenveto alla:

Ympäristökriisejä ei ratkaista ilman hätäjarrutusta ja systeemistä siirtymää

Kohtuus vaarassa 8 -kansalaisseminaari Joensuussa ja Kolilla 8-10.10.2021

Kohtuusliikkeen syysseminaarissa syvennyttiin välttämättömimpiin korjausliikkeisiin päällekäyvien ympäristökriisien keskellä. Tähän kriisikimppuun sisällytimme yhtä lailla ilmastohätätilan, biodiversiteetin romahduksen, luonnonvarojen ylikäytön kuin saastumiskriisitkin. Kysyimme, kuinka edetä demokraattisesti tilanteessa, jossa pitäisi jo vetää hätäjarrusta ja saada aikaan läpikotainen systeeminen siirtymä.

Keskustelun jumiutumisesta eteenpäin

Asiantuntijapuheenvuoroista nousi esiin lähtökohtainen kynnys: kriisikeskustelun jumiutuminen niihin puheenvuoroihin, joissa korostetaan tiedon epävarmuutta ja laskelmakiistoja.

Ongelmaksi tunnistettiin myös poliittisen päätöksenteon pysähdystila. Hallinnon ja vallankäytön eri tasoilla on ajauduttu hälyttävään tyhjäkäyntiin. Kompromissein etenevä päätöksenteko ei kykene kriisien vaatimiin ratkaisuihin. Asiaa ei edistä se, että osa päättäjistä keskittyy neliraajajarruttamiseen minkä tahansa ympäristöaloitteen edessä.

Tässä tilanteessa Kohtuusliike korostaa tieteellisen tiedon merkitystä päätöksenteon lähtökohtana. Meidän on nojattava tutkimuksen osoittamaan kriisianalyysiin ja edettävä ratkaisuihin siltä pohjalta. Toisaalta Kohtuusliike edellyttää korjausliikkeissä määrätietoista tukeutumista yhteisölliseen arkitietoon ja osaamiseen. Paikallisia ja alueellisia kriisiratkaisuja etsittäessä on koottava asukkaiden tietämys ympäristömuutoksesta.

Tässä yhteisötyössä on tärkeää löytää suora yhteys asukkaisiin. On tunnistettava yhteisön ääni ja sen voimavarat ohi sellaisten paikallis- ja aluepoliittisten toimijoiden, joiden sidokset kentälle ovat etujärjestö- ja valtapolitikoinnin myötä hapertuneet. Perinteisen ja paikallisen yhteisötiedon kokoamisessa Kohtuusliike ja sitä lähellä olevat tahot ovat jo onnistuneet luomaan mielekkäitä ja laajemminkin sovelluskelpoisia tiedonkeruun ja soveltamisen malleja.

Paikallisten toimijoiden yhteys kansainväliseen ylätasoon

Kriisiratkaisujen hahmotuksessa on myös avattava yhteys planetaaristen ympäristömuutosten avaintoimijoihin. Kansalais- ja ympäristöaktiivien on osallistuttava entistä monipuolisemmin kansainvälisen politiikan ylätason päätöksentekoon.

Suomalainen, Pohjois-Karjalasta alkunsa saanut Kohtuusliike on vuosien ajan pitänyt yhteyttä kansainvälisten sosiaalifoorumien toimijoihin, kasvukriittiseen degrowth-verkostoon sekä buen vivir -aktiiveihin Latinalaisessa Amerikassa. Kohtuus vaarassa 8 -kansalaisseminaarissa esillä oli muun muassa yhteyksien vahvistaminen Siemenpuusäätiön hankkeisiin eri puolilla maailmaa sekä luonnontuhonnan kriminalisointiin keskittyvään ecocide-aloitteeseen.

Paikallisesti sanoista tekoihin yhteysvastuun kantamisessa

Kohtuusliike pyrkii jatkossa voimistamaan vaikuttavuuttaan nostamalla julkisuuteen entistä järjestelmällisemmin vallitsevan politiikan hylkimiä aiheita, kuten talouskasvukriittisiä näkökulmia, sekä globaalin systeemisiirtymän vaatimia paikallisia ja alueellisia ratkaisuja. Pyrimme tukemaan niitä toimijoita, jotka ohjaavat kaupunki- ja maakuntasuunnittelua aidosti ympäristövastuullisiin ratkaisuihin eri puolilla Suomea.

Kohtuus vaarassa 8 -seminaarissa nuoret ilmastoaktiivit esittelivät yhteysvastuun käsitteen. Se ohjaa jakamaan vastuun maapallon luonnon tasapainon vaalimisesta sekä yksilöille että päättäjille. Suunnanmuutoksesta ei voi vastuuttaa pelkästään yksittäisiä kuluttajia tai yksistään nuoria, vaan tarvitaan yhteistyötä sekä poliittisia päätöksiä, jotka perustuvat planetaaristen rajojen sekä ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon välisen riippuvuuden tunnustamiseen. Demokraattisesti valituilla päättäjillä on nyt erityisen suuri vastuu pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavista päätöksistä.

Kansalaisliikkeiden rooli on tämänhetkisessä tilanteessa kriittisen tärkeä. Tarvitaan painetta kansalaisilta, jotta päättäjät uskaltavat ja voivat tehdä välttämättömiä systeemiseen siirtymään johtavia ratkaisuja.

Lisätietoja www.kohtuusvaarassa.com


Kestävän elämän manifestista Futucastissa

Helsingin yliopiston tutkijat Pasi Heikkurinen ja Toni Ruuska puhuivat Futucastissa kirjastaan Kestävän elämän manifesti. Jakson voit katsoa YouTubessa.


Kohtuusliikkeen viesti hallitukselle syyskuussa 2021

Kohtuusliikkeen aktiivit kirjoittivat viestin hallitukselle. Lue se tästä!Perjantait Gretan kanssa Salo

TaKoPaja tukee Greta Thunbergin ja maailman nuorten vaatimusta siitä, että kaikki päättäjät sekä media käsittelevät ilmastokriisiä akuuttina kriisinä. Ilmaston lämpeneminen on nopeasti rajattava 1,5 asteeseen, jotta tulevaisuus olisi yhteiskunnille elinkelpoinen ja maailman lapsille turvallinen. Elonkirjon ehtyminen on pysäytettävä. Kansainvälinen FridaysForFuture - toiminta Salossa alkoi 30.11.2018. 

IPCC:n tuoreen raportin ja Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen johdosta kokoonnuimme jälleen 24.9.2021 kansainväliseen #FridaysForFuture-ilmastolakkoon Salon kaupungintalon edustalle kirittämään kaikkia päättäjiä toimimaan turvallisen tulevaisuuden ja elinkelpoisen planeetan puolesta.

Viestimme olivat vastaanottamassa kaupunginvaltuuston pj. Heikki Tamminen ja kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi.

Katso lisää kuvia!

Tunnisteet: #FaceThe ClimateEmergency #FridaysForFuture #FFFSuomi 

Katso musiikkivideo We don´t have time Greta Thunbergin puheita:

POLKUJA KOHTUUTEEN 3

Järjestimme 2.-3.10.2020 TaKoPajan 10-vuotisjuhlawebinaarin, joka striimattin kulttuuritalo Villistä. Kohtuuswebinaarin tallenteet löydät TaKoPajan YouTube-kanavalta.

Katso myös webinaarin yhteydessä julkaistu dokkari Salon TasausKohtuusPajasta 2010-2020! TasausKohtuusPajan YouTube-kanava


Pandemia menee ohi ...

... mutta samaan entiseen kohtuuttomaan luonnonvarojen ylikulutukseen ja siihen liittyviin ongelmallisiin rakenteisiin ja seurauksiin ei kannata eikä voida palata. Pandemia on paljastanut jo tiedossa olevat kestämättömät rakenteet. Ilmasto- ja biodiversiteettikriisi vaatii syvempää muutosprosessia ja perustavanlaatuista siirtymää (transition) ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan, jossa hyvä sekä kriisejä kestävä eli resilientti elämä on mahdollinen kaikille.

 

Kohtuusliikkeeltä Suomen hallitukselle ja työryhmille rakentavia ratkaisuja talouskriisiin:

Suomen kohtuusliikkeen aktiivit lähettivät 23.4.2020 hallituspuolueiden johdolle ja puolueiden muille keskeisille toimijoille sekä kriisin ratkaisuja hakeville hallituksen perustamille työryhmille väkevän viestin. Lue viesti tästä!

 

Kohtuusliikkeen näkemys paremmasta tulevaisuudesta:

Aineellinen tuotanto ja kulutus vähenevät ja huomio käännetään hyvinvoinnin perustaan. Suomen kohtuusliikkeen artikkelityöryhmä kirjoitti julistuksen, jonka voit lukea tästä. Artikkeli on julkaistu Elonkehä -lehdessä 1/2020.


Miten taivutamme koronakriisistä oppia tulevalle?

Ajankohtainen Ilmasto psykologian perspektiivistä -blogi, jonka lopussa 10 keinoa, "joilla voit omalta osaltasi puolustaa ja tukea vastuullisten ilmastopäätösten toimeenpanoa ja siten suojella ilmastokriisin riskiryhmiä": Miten taivutamme koronakriisista oppia tulevalle?


LYHYESTI MEISTÄ:

Salon TasausKohtuusPaja (TaKoPaja) on vapaa sitoutumaton kansalaisryhmä, joka on toiminut Salon kaupungin alueella vuodesta 2010.

Järjestämme avoimia paja-iltoja, usein jonkun tietyn aiheen ympärillä. Kysymme yhdessä, miten me voimme jakaa maailman luonnonresurssit tasan, miten me kannamme vastuuta tulevien sukupolvien elinolosuhteista sekä miten me voimme elää kohtuullista elämää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi tässä ajassa. Jaamme tietoa keskenämme (Linkit). Tavoitteenamme on konkreettinen tekeminen ("takominen") sekä omassa elämässämme että yhteisöllisesti, paikallisesti ja globaalieettisesti ("Think global, act local")

Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen. Talouskeskeisyydestä on siirryttävä elämänkeskeisyyteen! Haluamme olla aktiivisia kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja luoda edellytyksiä konkreettisille toimille sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa olemme ensisijaisesti ihmisiä, lähimmäisiä ja kansalaisia, emme kuluttajia!

Tärkeä osa toimintaamme on ollut myös halu herättää julkista keskustelua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia suuremmalle yleisölle (Tapahtumat). Haluamme rakentavassa hengessä luoda yhteyksiä tavallisten kansalaisten sekä tutkijoiden, eri alojen asiantuntijoiden sekä Suomen kohtuusverkoston ja Degrowth-liikkeen aktivistien kesken. Yhdessä ja yhteisönä on hauskempaa oppia uutta, kääntää päätä ja kumota mieltä! Tule mukaan tiedostamaan ja toimimaansmile

KATSO DOKKARI. Dokkari julkaistiin POLKUJA KOHTUUTEEN 3 -webinaarin yhteydessä 3.10.2020.

HUOM! MYYNNISSÄ TAKOPAJAN TILAISUUKSISSA:

TaKoPajan talkookäännöstoimesta ruotsalaisen tietokirjailijan ja toimittajan David Jonstadin Sivilisaation loppu-kirja (Kollaps). Lue arvostelu

Avaa TaKoPajan vuonna 2018 laatimat

ILMASTON YSTÄVÄN VINKIT

Aiheet: 1. Ruoka, 2. Kulutus, kierrätys ja lajittelu, 3. Liikkuminen, 4. Asuminen ja 5. Työ ja vapaa-aika.

TaKoPaja on koonnut linkkejä liittyen siihen, mistä ilmasto- ja biodiversiteettikriisissä on kysymys ja miten jokainen voi toimia kriisin lievittämiseksi ja turvallisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Siirry linkkeihin tästä!

Katso myös TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

TaKoPajasta lähtöisin ovat myös Ilmastoviisas Salo - ryhmä sekä valtakunnallinen #meidänmetsämme - kansalaisliike.


Ole se muutos, jonka toivot maailmassa tapahtuvan!

- Gandhi


Haluamme, että Salosta tulee fossiiliton ja resurssiviisas kaupunki!

Takopajasta on lähtöisin Ilmastoviisas Salo -ryhmä (entinen Hiilivapaa Salo-ryhmä). Miten kunnasta tehdään hiilineutraali, fossiilivapaa ja resurssiviisas? Aktiivista ja sitoutunutta muutostyötä tapahtuu jo monella paikkakunnalla ympäri Suomen. Lue ja opi HINKU-foorumista ja FISU-verkostosta!

Neljä skenaariota Salon kaupungin tulevaisuudesta ja aineenvaihdunnasta

TaKoPajan Heta Seppälän diplomityön voit avata tästä linkistä: Urbaaninen metabolismi

Vuoden 2018 Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Heta Seppälä.


Tehdään suunnanmuutos - siirretään ylikulutuspäivä!

Vuonna 2017 yli kolmenkymmenen ryhmän ja yhdistyksen muodostama kohtuusverkoston haaste ylikulutuspäivän siirtämiseksi uusittiin maailman ylikulutuspäivänä 29.7.2019. Lue päivitetty haaste tästä


Suomen kohtuusliikkeen vaaliteesit 2019

Kohtuusliikkeen aktiivit työstivät Mahatma Gandhin syntymäpäivän kunniaksi kymmenen kohtuullista ilmastovaatimusta 2.10.2018.
 

Kymmenen kohtuullista ilmastovaatimusta

1. Hiilen, öljyn, kaasun ja turpeen jättäminen maahan on selkein ja tehokkain tapa torjua haitallista ilmastonmuutosta.

2. Fossiilisia polttoaineita tuottavien ja runsaasti käyttävien yritysten ja niiden etujärjestöjen osallistumista ilmastoon vaikuttavaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on rajoitettava.

3. Kaikilla tulee olla mahdollisuus irtautua ilmastoa vahingoittavasta palkkatyöstä tarjoamalla kaikille perustulo ja tukea työajan lyhentämiseen, uudelleenkoulutukseen ja omavaraistuotantoon.

4. Ylikulutusta täytyy alkaa rajoittaa asettamalla tuloille katto progressiivisen verotuksen avulla ja sääntelemällä ympäristöä vahingoittavaan toimintaan yllyttävää mainontaa.

5. Yhteistyössä maanviljelijöiden kanssa on siirryttävä agroekologian ja ilmastokestävyyden periaatteiden mukaiseen kasvispainotteiseen maatalouspolitiikkaan ja ruokajärjestelmään.

6. Avohakkuista pidättäytyminen, joutomaiden metsittäminen ja ojitettujen soiden ennallistaminen yhteistyössä metsänomistajien kanssa antavat puille, pensaille ja turpeelle mahdollisuuden kasvaa ja tasapainottaa ilmastoa.

7. Turvallisuuspolitiikan painopiste tulee siirtää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja voimavaroja siirtää mittavasti puolustusmenoista ilmastotoimiin.

8. Fossiilista energiaa runsaasti hyödyntäneiden yritysten ja valtioiden tulee korvata köyhien maiden ja kansanosien kärsimiä äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja, tukea sopeutumista muuttuviin oloihin tai mahdollistaa pääsy turvaan.

9. Ilmastonsuojeluunkin liittyvän teknologian käyttöönotossa täytyy noudattaa varovaisuusperiaatetta ja teknologiset ratkaisumallit voivat toimia vain osana muuta yhteiskunnallista muutosta.

10. Hitaampaa väestönkehitystä voidaan edistää takaamalla kaikille asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta mm. pääsy kouluun, riittävä toimeentulo, tarpeelliset terveyspalvelut ja itsemääräämisoikeus.


Salon TasausKohtuusPaja yhtyy 10 kohtuulliseen vaatimukseen:

Kymmenen kohtuullista vaatimusta

Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.

Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.

Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.

Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.

Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.

Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.

Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.

Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.

Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.

Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

(lainattu Kohtuus Vaarassa-sivuilta, kirjoitettiin Kolilla vuonna 2009)

Tervetuloa mukaan toimintaamme!


Vi ställer om också på svenska - Omställning Salo

TaKoPaja verkar på finska i Salo, men ingår som tvåspråkig grupp i Nätverket för rättvis omställning Finland som är ett fritt och brett nätverk för olika (svensk- eller tvåspråkiga) lokala rörelser i Finland som strävar efter en rättvis omställning.

Omställningsrörelsen i Finland / Kohtuusliike uppdaterade utmaningen från år 2017 om att flytta den ekologiska skuldens dag. Den uppdaterade svenska texten finns här! Se även Hufvudstadsbladet 28.7.2019


Tio rimliga klimatkrav (Kohtuusliike, 2.10.2018)

1. Att lämna kolen, oljan, gasen och torven i jorden är det säkraste och mest effektiva sättet att motverka en skadlig klimatförändring.

2. Företag som producerar fossila bränslen och företag samt intresseorganisationer som använder rikligt med fossila bränslen bör ha endast begränsad rätt att delta i sådant politiskt beslutsfattande som inverkar på klimatet.

3. Att lösgöra sig från lönearbete som skadar klimatet bör vara möjligt för alla människor på så sätt att alla erbjuds basinkomst, stöd för förkortad arbetstid, omskolning och självförsörjning.

4. Överkonsumtionen bör begränsas genom införande av inkomsttak med hjälp av progressiv beskattning samt genom reglering av reklam för produkter som skadar miljön.

5. Det är nödvändigt att i samarbete med jordbrukarna övergå till en i huvudsak växtbaserad jordbrukspolitik och ett matförsörjningssystem som följer agroekologiska principer och är hållbart för klimatet.

6. Genom samarbete med skogsägare är det möjligt att avstå från kalhyggen, plantera skog på icke odlingsbar mark och återställa dikade kärr så att träd, buskar och torvmarker kan växa och balansera upp klimatet.

7. Tyngdpunkten inom säkerhetspolitiken bör förflyttas till bekämpningen av klimatförändringen och avsevärda resurser bör flyttas från försvarsutgifterna till klimatåtgärderna.

8. Företag och stater som använt rikligt med fossil energi bör ersätta fattiga länder och befolkningsgrupper som lidit till följd av extrema väderleksförhållanden samt stöda deras anpassning till de förändrade omständigheterna eller hjälpa dem att försätta sig i trygghet.

9. Klimatrelaterad ny teknologi bör införas med iakttagande av försiktighetsprincipen och teknologiska lösningar skall tillämpas endast som en del av den övriga samhällsförändringen.

10. En långsammare befolkningsutveckling kan främjas genom att alla människor oberoende av boningsort och kön garanteras bl.a. möjlighet till skolgång, tillräcklig utkomst, nödvändig hälsovårdsservice och självbestämmanderätt.


Tio rimliga krav (Koli, 2009)

En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.

Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.

En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.

Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.

Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.

Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.

Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.

Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.

På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.

Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

Suomen kohtuusliike