• vihannekset_iso.jpg

 

AJANKOHTAISTA                     (Lue menneistä tapahtumista: Tapahtumat)

 

"YLIKULUTUS JA EKOVELKA"

Salon pääkirjastossa ti 4.9. klo 16-19

Tervetuloa kuuntelemaan, ottamaan selvää, oppimaan ja keskustelemaan ylikulutuksesta ja elämäntavan kohtuullistamisesta! Paikalla keskustelua virittämässä ja kirjoja esittelemässä TaKoPajan aktiiveja.

Keskustelkaamme siitä, miten me yksittäisinä ihmisinä sekä yhteiskunnan eri alojen ja tasojen toimijoina voimme olla mukana siirtämässä ylikulutuspäivää. Jokainen ihminen ja jokainen taho voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. #MoveTheDate

Tutustu myös TaKoPajan Ekovelkapöytään, joka on esillä Salon pääkirjastossa syyskuun aikana. Pöydältä löytyy runsaasti aineistoa liityen mm. luonnonvaroihin, maapallon kantokykyyn, kestävään elämäntapaan, ympäristöä säästäviin valintoihin, kasvun rajoihin ja uuden talouden muotoihin. Pöydältä löytyy myös vinkkejä siitä, miten jokainen meistä voi olla mukana myönteisessä muutostyössä, jotta sekä ekovelkamme että hiilijalanjälkemme pienenisi ja suunta kääntyisi.

Maailman ylikulutuspäivä oli elokuun 1. päivänä!

Ihmiskunnan luonnonvarakulutus ylittää maapallon ekosysteemin kantokyvyn. Ekologinen jalanjälkemme ei ole tasapainossa maapallon biokapasiteetin kanssa. Tarvitsisimme 1,7 planeettaa tyydyttääksemme ihmiskunnan nykyisiä kulutustottumuksia ja luonnonvaravaatimuksia. Lue lisää: Overshoot Day

Suomen ylikulutuspäivä oli jo 11.4.2018! Silloin me suomalaiset olimme kuluttaneet vuoden 2018 luonnonvarat eli Suomen kulutustasolla tarvitsisimme 3,6 planeettaa.

Katso TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta


Onko ilmastonmuutos vakava ongelma?

Ylen tilaaman Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan 59 % suomalaisista ajattelee, että ilmastonmuutos on vakava ongelma. Viisi vuotta sitten vastaava luku oli vain 23 %.

Voinko minä olla ilmastoviisas? 

Ilmastonmuutos on monesta syystä vaikea asia käsitettäväksi, mutta me emme pääse sitä pakoon, se on väistämätön. Jokainen voi kuitenkin päättää toimia ilmastoviisaammin kuin ennen. Se, että voimme tehdä ilmastoviisaita päätöksiä ja vaikuttaa asioihin, motivoi meitä ja antaa arkeen uuden merkityksen. Jokainen ihminen ja kotitalous voi tehdä monia muutoksia arjessaan hillitäkseen ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Pariisin ilmastosopimuksessa valtiot ja hallitukset ovat asettaneet ilmastotavoitteet.

Kaupungit, kunnat sekä yritykset haastetaan nyt aktiivisesti kehittämään edelleen kaiken toimintansa kestävään, energiaa säästävään ja päästöjä vähentävään suuntaan. Sen sijaan, että syyttelemme toisiamme tai tunnemme itse syyllisyyttä, nyt on aika kaikilla yhteiskunnan tasoilla siirtyä myönteiseen muutostyöhön. Se tarkoittaa elämäntapamme ja toimintamme suunnan muuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista – yhdessä.

Salon TasausKohtuusPaja laatii vuoden 2018 aikana viisiosaisen sarjan Ilmaston ystävän vinkit, joissa käsitellään erilaisia ilmastoviisaita ratkaisuja, joita jokainen salolainen voi ottaa käyttöön osallistuessaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Nämä viisi vinkkilaatikkoa julkaistaan Salon kaupungin tiedotelehdessä. Samat laatikot ovat myös luettavissa näillä TaKoPajan kotisivuilla, jossa esitämme lisäksi lähdeluettelon, kommentteja sekä esimerkkejä siitä, miten muutokset vaikuttavat ekologiseen jalanjälkeemme.

Avaa tulostettavat

Ilmaston ystävän vinkit

1/5: Ruoka

ja kuuntele Radio Ihme ja Kumman haastattelu ruoka-aiheesta

2/5: Kulutus, kierrätys ja lajittelu

3/5: Liikkuminen


Juhlikaamme

SUOMEN LUONNON PÄIVÄÄ 25.8.!

Lue lisää!

Tutustu myös Puunhalausviikkoon!


Degrowth-konferensseja ulkomailla:


Tulevaisuus ja toivo

Tule mukaan TaKoPajan kanssa osallistumaan vuoden 2018 valtakunnalliseen kohtuustapahtumaan, jonka järjestää Kohtuus Kymenlaaksossa-liike Kotkassa 21.-23.9.2018!

Lue lisää: Kohtuus Kymenlaaksossa Lisätietoja myös Facebookissa.


Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen MEIDÄN METSÄMME-kannanotto #meidänmetsämme

Jos olet huolestunut metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja haluat muutosta nykyiseen metsäpolitiikkaan, voit ottaa kantaa osallistumalla kansalaisten MEIDÄN METSÄMME – kannanottoon Helsingin Senaatintorilla la 27.10.2018 klo 14-16:30.

http://meidanmetsamme.org

Seuraa Twitterissä

Kuva: Paula Lönnemo

Lue kannanoton tavoitteet ja tulkaa mukaan! Lähtekäämme Helsingin tuomiokirkon portaille METSÄPIKNIKILLE lämpimästi pukeutuneina mielellään metsän väreissä; vihreissä, keltaisissa, ruskeissa vaatteissa. Otetaan mukaan sienikorit piknik-eväineen, kiikarit, istuinalustat ja vietetään metsän iloista juhlaa, ilmaistaan surua ja huolta ja osallistutaan monipuoliseen metsäiseen ohjelmaan. Voit myös pukeutua eläimeksi tai puuksi. Tai tee itsellesi tuohihattu tai muu metsäsomiste! Sinua tarvitaan mukaan näyttääksemme että meitä on suuri joukko ihmisiä ja jotta ääntämme kuultaisiin.

Ohjelma Helsingin Senaatintorilla 27.10. rakentuu kolmesta osasta: metsäilo - metsäsuru - toivo ja tahto. Luvassa on lyhyitä haastatteluja ja puheenvuoroja, metsähenkistä laulua, tanssia ja muuta - myös osallistavaa - ilmaisutaidetta. Jaamme kokemuksia ja tietoa mm. erilaisista tavoista hyödyntää metsää kestävästi ja siitä miten niin metsänomistajat kuin metsättömätkin voivat suojella metsiä.

Jaa Facebookissa!

Voit myös osallistua kannanottoon laulamalla PROJEKTIKUOROSSA!

Kuva: Martti Santakari

Järjestäjä: MEIDÄN METSÄMME-kannanoton pääjärjestäjänä toimii Suomen Kohtuusliikkeen metsätyöryhmä. Yhteistyössä tähän mennessä ovat mukana mm. Salon TasausKohtuusPaja, Salon luonnonmetsäsäätiö, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Maan Ystävät,  Kohtuus Vaarassa -liike, Kohtuus Kymenlaaksossa -liike, Vihreän Elämänsuojelun Liitto ja Ilmastovanhemmat.

Tavoitteet: MEIDÄN METSÄMME-kannanoton tavoitteet viittaavat ja liittyvät sisällöllisesti

1. WWF Suomen metsävisioon 2025 - Lue visio!

2. Tutkijoiden julkilausumaan 24.3.2017. Lue 68 tutkijan julkinen kirje tästä!

3. Avohakkuut historiaan-kansalaisaloitteeseen. Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö käynnistivät 17.5.2018 Avohakkuut historiaan-kansalaisaloitekampanjan. Lue lisää!

Lue myös Vuoden tiedekynä-palkinnon voittajasta 2018: Sampo Soimakallio osoittaa bioenergian ongelmallisuuden ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelulla on kiire (tiedote, SYKE 11.06.2018)


Haluamme, että Salosta tulee fossiiliton ja resurssiviisas kaupunki!

Takopajalaisia on mukana Ilmastoviisas Salo-ryhmässä (entinen Hiilivapaa Salo-ryhmä). Miten kunnasta tehdään hiilineutraali, fossiilivapaa ja resurssiviisas? Aktiivista ja sitoutunutta muutostyötä tapahtuu jo monella paikkakunnalla ympäri Suomen. Lue ja opi HINKU-foorumista ja FISU-verkostosta!

Mistä tavallisten suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt tulevat - ja miten minä voin vähentää päästöjäni? Lue Sitran asiantuntijan blogia.

Tutustu myös kunnille ja kuntalaisille suunnattuun Ilmasto-oppaaseen!

- tai etenkin nuorille suunnattuun sivuun Spark Sustainability


HUOM! MYYNNISSÄ TAKOPAJAN TILAISUUKSISSA:

TaKoPajan talkookäännöstoimesta ruotsalaisen tietokirjailijan ja toimittajan David Jonstadin Sivilisaation loppu-kirja (Kollaps). Lue arvostelu


LYHYESTI MEISTÄ:

Salon TasausKohtuusPaja (TaKoPaja) on vapaa sitoutumaton kansalaisryhmä, joka on toiminut Salon kaupungin alueella vuodesta 2010.

Järjestämme avoimia paja-iltoja, usein jonkun tietyn aiheen ympärillä. Kysymme yhdessä, miten me voimme jakaa maailman luonnonresurssit tasan, miten me kannamme vastuuta tulevien sukupolvien elinolosuhteista sekä miten me voimme elää kohtuullista elämää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi tässä ajassa. Jaamme tietoa keskenämme (Linkit). Tavoitteenamme on konkreettinen tekeminen ("takominen") sekä omassa elämässämme että yhteisöllisesti, paikallisesti ja globaalieettisesti ("Think global, act local")

Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen. Talouskeskeisyydestä on siirryttävä elämänkeskeisyyteen! Haluamme olla aktiivisia kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja luoda edellytyksiä konkreettisille toimille sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa olemme ensisijaisesti ihmisiä, lähimmäisiä ja kansalaisia, emme kuluttajia!

Tärkeä osa toimintaamme on ollut myös halu herättää julkista keskustelua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia suuremmalle yleisölle (Tapahtumat). Haluamme rakentavassa hengessä luoda yhteyksiä tavallisten kansalaisten sekä tutkijoiden, eri alojen asiantuntijoiden sekä Suomen kohtuusverkoston ja Degrowth-liikkeen aktivistien kesken.

Yhdessä ja yhteisönä on hauskempaa oppia uutta, kääntää päätä ja kumota mieltä!

Ole se muutos, jonka toivot maailmassa tapahtuvan!

- Gandhi

TaKoPaja verkar på finska i Salo, men ingår som tvåspråkig grupp i Nätverket för rättvis omställning Finland som är ett fritt och brett nätverk för olika (svensk- eller tvåspråkiga) lokala rörelser i Finland som strävar efter en rättvis omställning.


Avaamalla TaKoPajan linkkejä löytyy vihjeitä siitä, mitä jokainen ihminen voi arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja solidaarisen elämäntavan edistämiseksi.

TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

Salon Seudun Ruokarengas REKO löytyy Facebookista!

Selkeän ilmastoteon voit helposti tehdä vaihtamalla luotettavaan ekoenergiaan osoitteessa http://www.ekoenergy.org/fi/